Καλώς ήλθατε στο Δρακοβούνι Γορτυνίας

Καλώς ήλθατε στο Δρακοβούνι Γορτυνίας. Με αυτή την ιστοσελίδα επιδιώκεται η επικοινωνία και ενημέρωση όλων των συμπατριωτών και φίλων του χωριού. Για τον εμπλουτισμό της όποιος θέλει μπορεί να βοηθήσει στέλνοντας ότι υλικό θεωρεί χρήσιμο. Επιπλέον μετά από συνεννόηση μπορεί να δοθεί σε όσους θέλουν και δυνατότητα αναρτήσεων. Για επικοινωνία: drakovouni@hotmail.com

ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ
(Επανίδρυση του Δήμου - Ιστορική διαδρομή
από την πρώτη του ίδρυση μέχρι σήμερον) 

 "Με την πρώτη διοικητική οργάνωση της Ελλάδος και δυνάμει διατάγματος δημοσιευθέντος εις του υπ' αριθ. 80 φύλλον Εφ. της Κυβερνήσεως του έτους 1836, καθωρίσθη ο γενικός πίνακας των Δήμων και Κοινοτήτων του Κράτους.
Εις δε το υπ' αριθ. 2 Παράρτημα σελίς 15 της ιδίας Εφημερίδος ιδρύθησαν εκτός των άλλων Δήμων και οι Δήμοι "ΜΟΛΟΤΤΟΥ" και "ΚΛΕΙΤΩΡΟΣ".
Ο Δήμος "Μολοττού" με πρωτεύουσα το Βαλτεσινίκο, περιελάμβανε και τα χωριά Κερπινή και Γλανιτσιά με Δήμαρχον τον Γεώργιον Μπούμπουλην και Εισπράκτορα τον Σωτ. Οικονομόπουλον.
Ο Δήμος "Κλείτωρος" περιελάμβανε τα χωριά Καρνέσι, Τοπόριστα, Γλόγοβα και Αγρίδι, με πρωτεύουσα το Καρνέσι, Δήμαρχον τον Α. Αλεξόπουλον και Εισπράκτορα τον Α. Καραπίπαν.
Όμως δια Διατάγματος της 17 Αυγούστου 1840 δημοσιευθέντος εις το υπ' αριθ. 5 του 1841 Φύλλον Εφημερίδος Κυβερνήσεως (σελ. 34) ο Δήμος "Μολοττού" συνεχωνεύθη με τον Δήμον "Κλείτωρος" μετονομασθέντος εις Δήμον "Κλείτωρος" με πρωτεύουσαν την Τοπόρισταν, μεταφερθείσης μεταγενεστέρως της πρωτευούσης του Δήμου "Κλείτωρος" εις Βαλτεσινίκο.
Οι Δήμοι του Ελληνικού Κράτους που ιδρύθηκαν με το νόμο του 1836 διελύθησαν με τον νόμο ΔΝΖ/1912 και μεταβλήθηκε το σύστημα της τοπικής αυτοδιοικήσεως.
Καταργήθηκαν οι Δήμοι και κάθε χωριό που αριθμούσε πάνω από 300 κατοίκους αποτέλεσε ξεχωριστή κοινότητα. Κατά συνέπεια όλα τα χωριά που αποτελούσαν το Δήμο "Κλείτωρος" έγιναν ξεχωριστές Κοινότητες και έχουμε πάλι τις Κοινότητες Βαλτεσινίκο, Γλανιτσιά, Κερπίνη, Γλόγοβα, Τοπόριστα, Καρνέσι και Αγρίδι.
Έτσι φθάσαμε μέχρι σήμερα αφού πρώτα ορισμένα από τα χωριά μας άλλαξαν ονομασία την δεκαετία του 1930. Η Γλανιτσιά έγινε Αμυγδαλέα, η Γλόγοβα Δρακοβούνι, η Τοπόριστα Θεόκτιστο και το Καρνέσι Πράσινο.
Επίσης, με την αλλαγή των ονομάτων των Κοινοτήτων την δεκαετία του 1930, η Νομαρχία ήθελε να δώσει στην Γλόγοβα το όνομα Νώνακρις, αλλά ο τότε Πρόεδρος (Μιχαλόγιαννης - Ιωάννης Σταματόπουλος), αντέδρασε λέγοντας "δεν θα ονομάσω το χωριό μου Ακρίδα" και έτσι πήρε το όνομα Δρακοβούνι από το δικό μας βουνό Δρακοβούνι.
Τώρα με το νόμο "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ" επανιδρύεται ο Δήμος "Κλείτωρος" και περιλαμβάνει, εκτός από τα πρώτα χωριά Βαλτεσινίκο, Αμυγδαλιά, Κερπινή, Δρακοβούνι, Θεόκτιστο, Πράσινο, Αγρίδι και άλλα δυο χωριά την Ξεροκαρύταινα και την Ποδογορά με πρωτεύουσα την Αμυγδαλέα και πρώτο Δήμαρχο εκλεγμένον τον κ. Λεωνίδα Γ. Δασκαλόπουλο από την Κερπινή.
Λένε πως έτσι θα είναι καλύτερα για τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής. Εγώ δεν γνωρίζω, εκείνο που γνωρίζω είναι πως για έδρα του Δήμου καθαρίστηκε το πιο ακραίο χωριό ενώ θα μπορούσε να είναι το κεντρικότερο, δηλαδή το ΔΡΑΚΟΒΟΥΝΙ.

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ - ΚΕΡΠΙΝΗ - ΔΡΑΚΟΒΟΥΝΙ

Τρεις Κοινότητες της βόρειας Γορτυνίας όπου είναι απαραίτητη επειγόντως η αρχαιολογική σκαπάνη πριν ο χρόνος εξαφανίσει ό,τι ακόμη έχει απομείνει.
1) Κοινότης Γλανιτσάς, Αγλανιτζιάς - Γλανιτζιάς, Σταυροκκλησίου, Αμυγδαλέας, Μυγδαλιάς (Καλλία).
2) Κοινότης Μονάστρας, Κερπινής (Δίποινα).
3) Κοινότης Γλόγοβας, Βλόγοβας, Αλόγοβας, Δρακοβουνίου, Γλένοβας, Γλόγλοβας (Νώνακρις).
Με αυτά τα ονόματα συναντάμε αυτές τις κοινότητες της βόρειας Γορτυνίας μετά την περιοδεία του Παυσανία, διότι ούτε ο Στράβων, ούτε ο Παυσανίας αναφέρονται σε αυτές τις κοινότητες λεπτομερώς. Ο Παυσανίας λέει πως μαζί με άλλες 37 πόλεις που μετοίκησαν στην νέα πόλη, Μεγαλόπολη, "προσήλθεν και Τρίπολις: Καλλία, Δίποινα και Νώνακρις". Με αυτό συμφωνούν και μεταγενέστεροι ερευνητές και ιστορικοί.
Πρέπει λοιπόν πριν είναι αργά, η Αρχαιολογική Υπηρεσία να καταγράψει, όχι μόνον εδώ στις τρεις κοινότητες αλλά σε όλη την εγκαταλελειμμένη Γορτυνία, τοποθεσίες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και να είστε σίγουροι πως θα βρεθούν πραγματικοί αρχαιολογικοί θησαυροί.

Αριστείδης  Δημόπουλος
Νέα Σμύρνη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου